008-020522 Hansen vs Richfield-0002008-020522 Hansen vs Richfield-0003008-020522 Hansen vs Richfield-0015008-020522 Hansen vs Richfield-0016008-020522 Hansen vs Richfield-0018008-020522 Hansen vs Richfield-0037008-020522 Hansen vs Richfield-0042008-020522 Hansen vs Richfield-0043008-020522 Hansen vs Richfield-0044008-020522 Hansen vs Richfield-0046008-020522 Hansen vs Richfield-0049008-020522 Hansen vs Richfield-0052008-020522 Hansen vs Richfield-0053008-020522 Hansen vs Richfield-0064008-020522 Hansen vs Richfield-0065008-020522 Hansen vs Richfield-0070008-020522 Hansen vs Richfield-0071008-020522 Hansen vs Richfield-0074008-020522 Hansen vs Richfield-0076008-020522 Hansen vs Richfield-0078