008_111621 Oakley vs Richfield-0001008_111621 Oakley vs Richfield-0005008_111621 Oakley vs Richfield-0006008_111621 Oakley vs Richfield-0007008_111621 Oakley vs Richfield-0008008_111621 Oakley vs Richfield-0020008_111621 Oakley vs Richfield-0022008_111621 Oakley vs Richfield-0029008_111621 Oakley vs Richfield-0032008_111621 Oakley vs Richfield-0035008_111621 Oakley vs Richfield-0036008_111621 Oakley vs Richfield-0042008_111621 Oakley vs Richfield-0045008_111621 Oakley vs Richfield-0047008_111621 Oakley vs Richfield-0048008_111621 Oakley vs Richfield-0054008_111621 Oakley vs Richfield-0055008_111621 Oakley vs Richfield-0063008_111621 Oakley vs Richfield-0095008_111621 Oakley vs Richfield-0098